Chào mừng bạn đến với website Mầm non Hoa Hồng
Thứ ba, 11/11/2014, 0:0
Lượt đọc: 540

TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2014

Với chủ đề “Học để làm cho mình và cộng đồng hạnh phúc”, “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2014 là hoạt động nhằm giúp các cấp lãnh đạo, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập đồng thời tăng cường cơ hội học tập suốt đời trong các tầng lớp nhân dân, tạo cơ hội cho người dân ở mọi lứa tuổi tham gia học tập, đặc biệt là những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn giúp cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, góp phần xây dựng TP.HCM trở thành “thành phố học tập”.

-  Trường đã thực hiện và treo băng rôn tuyên truyền về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, với nội dung : Tập thể Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trường mầm non Hoa hồng Tích cực hưởng ứng “ Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2014

-  Sinh hoạt thảo luận trong cán bộ, giáo viên, công nhân viên về hưởng ứng“ Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2014

-  Tổ chức cho Giáo viên, nhân viên thực hiện các khẩu hiệu tuyên truyền về “ Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2014:

+ Biết chữ cho cuộc sống tốt đẹp hơn

+ Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu

+Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở nhân dân

+ Học hỏi là một việc phải học tập suốt đời

Qua buổi thảo luận của tập thể, cán bộ, giáo viên công nhân viên nhà trường sẽ tiếp tục học tập, học tập theo phong cách, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, học học nữa học mãi, không ngừng nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ,…

 

Tác giả: Võ Bảo Xuyên

86